Als je 't mij vraagt Chiro

Spel

Via spel leren we kinderen ervaringen opdoen, samenwerken en gewoon zichzelf zijn.

Gemeenschap

We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving.

Leerschool

Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren streven we met hen naar de juiste normen en waarden.

Mozaïek Winterslag

Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: Chiro Mozaïek Winterslag.